CHOPIN RYE VODKA ORGANIC 0,7L 40% KART.

139.00 

Chopin Rye Organic Vodka z certyfikowanego polskiego żyta ekologicznego. W Gorzelni Chopin uważamy, że produkcja wódki rozpoczyna się już na polu uprawnym – filozofia ekologicznego rolnictwa i używanie do produkcji wódki surowców nienaruszających równowagi środowiska naturalnego ma fundamentalne znaczenie dla finalnego efektu. Chopin Rye Organic Vodka wytwarzany jest  wyłącznie w małych partiach, według tradycyjnych metod sztuki gorzelnictwa, zgodnie ze ścisłymi wymogami dla przetwórstwa ekologicznego.

Chopin w eleganckim kartonie jest to oryginalny alkohol na prezent.

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 700ml

Kraj pochodzenia: Polka

SKU: 00355 Kategoria:

Chopin Rye Organic Vodka z?certyfikowanego polskiego ?yta ekologicznego.

W Gorzelni Chopin uwa?amy, ?e produkcja w?dki rozpoczyna si? ju? na polu uprawnym – filozofia ekologicznego rolnictwa i u?ywanie do produkcji w?dki surowc?w nienaruszaj?cych r?wnowagi ?rodowiska naturalnego ma fundamentalne znaczenie dla finalnego efektu.

W odpowiedzialnym rolnictwie wszystko, od?pocz?tku do?ko?ca, musi mie? prawid?owy przebieg. Podstaw? dobrego funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego jest naturalnie ?yzna gleba, a?poprawianie ?ycia glebowego bez?u?ycia nawoz?w sztucznych to?jeden z?podstawowych jego cel?w. ?yzno?? gleby, optymalna pora siewu, odpowiednie warunki rozwoju, a?na?ko?cu zbi?r w?sprzyjaj?cym czasie gwarantuj? doskona?y surowiec do?produkcji w?dki Chopin.

Chopin Rye Organic Vodka wytwarzany jest? wy??cznie w ma?ych partiach, wed?ug tradycyjnych metod sztuki gorzelnictwa, zgodnie ze ?cis?ymi wymogami dla przetw?rstwa ekologicznego.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CHOPIN RYE VODKA ORGANIC 0,7L 40% KART.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *