WÓDKA PURITY “17” 0,7L 40%

129.00 

Destylarnia Purity Vodka znajduje się w XIII-wiecznym zamku Ellinge w południowej Szwecji. Proces produkcji to staromodny sposób, przy użyciu lokalnych ekologicznych składników i miękkiej, czystej wody z otaczających destylarnie ziem. Wódkę tą produkuje się z pszenicy ozimej i destyluje w kolumnach oraz rozcieńcza mieszanką wody mineralnej i wody dejonizowanej. Spirytus destylowany jest aż 17 razy co pozwala uzyskać idealnie czysty, absolutnie neutralny smak i aromat. Czasochłonny i podzielony na wiele etapów proces, pozwala wydobyć i wzbogacić naturalną słodycz zboża, którą przełamuje się orzeźwiającymi nutami mineralnymi. Trunek ma intrygującą strukturę i dobrą konsystencję. Gładki, zbożowy, minimalnie piekący. Doskonale sprawdza się w drinkach.

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 700ml

Kraj pochodzenia: Szwecja

Destylarnia Purity Vodka znajduje si? w XIII-wiecznym zamku Ellinge w po?udniowej Szwecji. Proces produkcji to staromodny spos?b, przy u?yciu lokalnych ekologicznych sk?adnik?w i mi?kkiej, czystej wody z otaczaj?cych destylarnie ziem. Mistrz gorzelnictwa, Stefan Magnusson, sp?dzi? ponad 10 lat na udoskonalaniu procesu wielokrotnej destylacji, kt?ry nadaje niepowtarzalny smak i g?adko?? ka?demu z naszych alkoholi. W?dka Purity to jedna z nielicznych w?dek i jedna z pierwszych na ?wiecie, kt?ra mo?e pochwali? si? klasyfikacj? Certified Organic. Oznacza to, ?e g??wne sk?adniki – szwedzka pszenica i s?odowany j?czmie? – s? starannie wyselekcjonowane bez jakiejkolwiek chemicznej uprawy lub przetwarzania. W?dka Purity wielokrotnie zdoby?a wyr?nienie ?Najlepszej W?dki Roku?, przyznane przez s?dzi?w na arenie mi?dzynarodowej. W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci komercyjnych destylarni, kt?re stosuj? ograniczony, przyspieszony proces, w?dki Purity s? wielokrotnie destylowane (34 i 51), poprzez powolne i delikatne podgrzewanie sk?adnik?w. W wyniku tej d?ugiej, niskotemperaturowej destylacji na pierwszy plan wysuwaj? si? wszystkie smaki mieszanki, a g?adko?? gotowego produktu jest niezr?wnana.

W?dk? t? produkuje si? z pszenicy ozimej i destyluje w kolumnach oraz rozcie?cza mieszank? wody mineralnej i wody dejonizowanej. Spirytus destylowany jest a? 17 razy co pozwala uzyska? idealnie czysty, absolutnie neutralny smak i aromat. Czasoch?onny i podzielony na wiele etap?w proces, pozwala wydoby? i wzbogaci? naturaln? s?odycz zbo?a, kt?r? prze?amuje si? orze?wiaj?cymi nutami mineralnymi. Trunek ma intryguj?c? struktur? i dobr? konsystencj?. G?adki, zbo?owy, minimalnie piek?cy. Doskonale sprawdza si? w drinkach.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WÓDKA PURITY “17” 0,7L 40%”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *