19 CRIMES CABERNET SAUVIGNON RED 13 0,75L

59.00 

Przest?pcy, kt?rzy opanowali Londyn, siali spustoszenie i zagra?ali dobrym ludziom. ?apani na gor?cym uczynku i osadzani przepe?niali ju? ka?de wi?zienie w kr?lestwie. Stworzy?o to obywatelski dylemat o niebywa?ych rozmiarach. Tymczasem dwa oceany dalej, nowo odkryty i dziewiczy kontynent zaprasza? do podr?y. Jednak podr? by?a nieko?cz?ca si? i brutalna, a nagroda w?a?ciwie ?adna. Znaleziono wi?c niezwykle eleganckie rozwi?zanie: kara przez zes?anie. Sporz?dzono list? 19 przest?pstw. Skazanie za nie oznacza?o d?ug? i cz?sto niebezpieczn? podr? do odleg?ej i nieznanej krainy.

Od ko?ca XVII w. do ko?ca XIX w. za pope?nienie jednego z 19 przest?pstw na odludn? wysp? zosta?o przetransportowanych wi?ziennymi statkami oko?o 162 000 m?czyzn i kobiet. Tak narodzi?a si? Australia.

Wino

19 Crimes upami?tnia nies?awne pocz?tki Australii oraz historie tych m?czyzn i kobiet, kt?rzy stali si?

skaza?cami kolonistami.

Nasza Historia

MICHAEL

HARRINGTON

Brytyjski poborowy, kt?ry sta? si ? s?awnym skaza?cem, Michael Harrington jest prawdopodobnie najbardziej znany ze

zorganizowania jednej z najbardziej ?mia?ych ucieczek z Australii.

W 1876 roku Harrington wraz z sze?cioma innymi osobami wmale?kiej ??dce wios?owej przedar? si ? przez pot?ny

tajfun, by wej?? na pok?ad ameryka?skiego statku wielorybniczego, co zosta?o zapami?tane jako ?Ucieczka z Catalpy ?.

Powsta?o z winogron Cabernet Sauvignon , r?wnie? z po?udniowo

wschodniej Australii

Jasnoczerwony kolor, intensywne aromaty wanilii r?wnowa?one s?

smakiem czerwonych porzeczek, fio?k?w, w smaku wyczuwalne wi?nie

i czekolada

Idealne do da? z wo?owiny i pasztetu z w?tr?bek

Kolor

Kraj

Smak

Rodzaj Alkoholu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “19 CRIMES CABERNET SAUVIGNON RED 13 0,75L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *