19 CRIMES CALI RED 13 0,75L SNOOP DOGG

80.00 

Przest?pcy, kt?rzy opanowali Londyn, siali spustoszenie i zagra?ali dobrym ludziom. ?apani na gor?cym uczynku i osadzani przepe?niali ju? ka?de wi?zienie w kr?lestwie. Stworzy?o to obywatelski dylemat o niebywa?ych rozmiarach. Tymczasem dwa oceany dalej, nowo odkryty i dziewiczy kontynent zaprasza? do podr?y. Jednak podr? by?a nieko?cz?ca si? i brutalna, a nagroda w?a?ciwie ?adna. Znaleziono wi?c niezwykle eleganckie rozwi?zanie: kara przez zes?anie. Sporz?dzono list? 19 przest?pstw. Skazanie za nie oznacza?o d?ug? i cz?sto niebezpieczn? podr? do odleg?ej i nieznanej krainy.

Od ko?ca XVII w. do ko?ca XIX w. za pope?nienie jednego z 19 przest?pstw na odludn? wysp? zosta?o przetransportowanych wi?ziennymi statkami oko?o 162 000 m?czyzn i kobiet. Tak narodzi?a si? Australia.

Wino

19 Crimes upami?tnia nies?awne pocz?tki Australii oraz historie tych m?czyzn i kobiet, kt?rzy stali si? skaza?cami kolonistami.

Nasza Historia

Snoop Dogg, raper z Kaliforni , zosta? nowoczesn? twarz? 19 Crimes , ze wzgl?du na swoj? buntownicz? natur?, odwag?, bezkompromisowo??.

Charakteryzuj? go te same cechy, co osiemnastowiecznych kryminalist?w. Ponadto, jest kreatorem kultury i innowatorem.

Przewa?aj? winogrona Petite Sirah , dojrzewaj?ce w Kaliforni

?

Ciemny, purpurowy kolor, aromat dojrza?ych, ciemnych owoc?w,

podkre?lony akcentami wanilii i orzech?w laskowych, smak z

mocnymi nutami owocowymi, s?odki finisz

?

?wietnie komponuje si? z t?ustym rostbefem oraz wolno pieczonej

g?siny

Kolor

Kraj

Smak

Rodzaj Alkoholu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “19 CRIMES CALI RED 13 0,75L SNOOP DOGG”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *