19 CRIMES CHARDONNAY WHITE 13 0,75L

59.00 

Przest?pcy, kt?rzy opanowali Londyn, siali spustoszenie i zagra?ali dobrym ludziom. ?apani na gor?cym uczynku i osadzani przepe?niali ju? ka?de wi?zienie w kr?lestwie. Stworzy?o to obywatelski dylemat o niebywa?ych rozmiarach. Tymczasem dwa oceany dalej, nowo odkryty i dziewiczy kontynent zaprasza? do podr?y. Jednak podr? by?a nieko?cz?ca si? i brutalna, a nagroda w?a?ciwie ?adna. Znaleziono wi?c niezwykle eleganckie rozwi?zanie: kara przez zes?anie. Sporz?dzono list? 19 przest?pstw. Skazanie za nie oznacza?o d?ug? i cz?sto niebezpieczn? podr? do odleg?ej i nieznanej krainy.

Od ko?ca XVII w. do ko?ca XIX w. za pope?nienie jednego z 19 przest?pstw na odludn? wysp? zosta?o przetransportowanych wi?ziennymi statkami oko?o 162 000 m?czyzn i kobiet. Tak narodzi?a si? Australia.

Wino

19 Crimes upami?tnia nies?awne pocz?tki Australii oraz historie tych m?czyzn i kobiet, kt?rzy stali si? skaza?cami kolonistami.

Nasza Historia

JANE

CASTINGS

Zosta?a z?apana i skazana za kradzie? sera i bekonu w Leicester w Anglii.

Wyszkoli?a i op?aci?a grup ? nastoletnich ch?opc?w, aby kradli ??dane przez ni? towary.

W 1846 r. Jane zostawi?a m?a i dzieci w Leicester i zosta?a przewieziona na siedem lat do Ziemi Van Diemena

(Tasmanii) na pok?adzie statku Sea Queen.

Wino wykonane z winogron Chardonnay , rosn?cych w

po?udniowo wschodniej Australii

Z?ote w kolorze, pe?ne aromat?w owoc?w pestkowych,

wyko?czone nutami toffi wanilii

?wietnie sprawdza si? w towarzystwie potraw z wieprzowiny,

t?ustych ryb oraz drobiu

 

Kolor

Kraj

Rodzaj Alkoholu

Smak

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “19 CRIMES CHARDONNAY WHITE 13 0,75L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *