19 CRIMES SAUVIGNON BLANC WHITE 12 0,75L

59.00 

Przest?pcy, kt?rzy opanowali Londyn, siali spustoszenie i zagra?ali dobrym ludziom. ?apani na gor?cym uczynku i osadzani przepe?niali ju? ka?de wi?zienie w kr?lestwie. Stworzy?o to obywatelski dylemat o niebywa?ych rozmiarach. Tymczasem dwa oceany dalej, nowo odkryty i dziewiczy kontynent zaprasza? do podr?y. Jednak podr? by?a nieko?cz?ca si? i brutalna, a nagroda w?a?ciwie ?adna. Znaleziono wi?c niezwykle eleganckie rozwi?zanie: kara przez zes?anie. Sporz?dzono list? 19 przest?pstw. Skazanie za nie oznacza?o d?ug? i cz?sto niebezpieczn? podr? do odleg?ej i nieznanej krainy.

Od ko?ca XVII w. do ko?ca XIX w. za pope?nienie jednego z 19 przest?pstw na odludn? wysp? zosta?o przetransportowanych wi?ziennymi statkami oko?o 162 000 m?czyzn i kobiet. Tak narodzi?a si? Australia.

Wino

19 Crimes upami?tnia nies?awne pocz?tki Australii oraz historie tych m?czyzn i kobiet, kt?rzy stali si?

skaza?cami kolonistami.

Nasza Historia

MICHAEL

MOORE

Na pok?adzie statku Hougoumont Moore, skazany po raz pierwszy, pop?yn?? z Dublina do Australii 10 pa?dziernika

1867 r.

Michael, skazany w wieku 28 lat za zdrad? stanu, wyrazi? zgod? na wys?anie go do Zachodniej Australii i zosta?

ukarany zes?aniem, a nast?pnie otrzyma? wyrok 10 lat ci?kichrob?t.

Stworzone z winogron Sauvignon Blanc

Jasnos?omkowy kolor, tropikalny charakter nadaj? wyczuwalne aromaty marakui ,

grejpfruta, agrestu i guawy

Idealne do chudych ryb, krewetek z grilla, ?wie?ych zi? i kolendry

Kolor

Kraj

Rodzaj Alkoholu

Smak

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “19 CRIMES SAUVIGNON BLANC WHITE 12 0,75L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *