BELVEDERE VODKA 0,7L

169.00 

Wódka Belvedere, słynąca na całym świecie z najwyższej jakości, produkowana jest według polskiej, niezmiennej od wielu lat receptury. Trunek, posiadający 600-letnią historię zamkniętą w jednej butelce. Wysoce ceniona za swój niepowtarzalny i łagodny smak, będący efektem procesu czterokrotnej destylacji. Do produkcji stosuje się wyłącznie naturalne składniki i najlepszej jakości polskie żyta. Od 2009 roku Belvedere Vodka uzyskała ponad 50 nagród i wyróżnień klasy światowej w najbardziej prestiżowych konkursach, takich jak International Spirits Challenge (ISC) i Vodka Masters.

Sposób podania: Samoistnie lub jako składnik drinków

Smak: aksamitnie gładki i harmonijny

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 700ml

Kraj pochodzenia: Polska

Belvedere Vodka – idealna na ka?d? okazj?

W?dka premium na imprezy okoliczno?ciowe

Polska w?dka Belvedere widnieje na sto?ach ca?ego ?wiata dzi?ki oddaniu i pasji jak? jest otaczana podczas produkcji. Gwiazdy ?wiatowego formatu wybieraj? w?a?nie ten alkohol, jako ten wiod?cy dla ka?dej wi?kszej okazji. 600 lat d??enia do perfekcji mo?na odczu? w ka?dej kropli. Czterokrotna destylacja, wy??cznie naturalne sk?adniki i najlepszej jako?ci polskie ?yta, tworz? po??czenie kt?re stanowi idealn?, luksusow? propozycj? na ka?d? okazj?. W?dka Belvedere, znajduj?ca si? na stole podczas wesela, urodzin, czy ka?dej innej wa?nej dla nas okoliczno?ci, bezkonkurencyjnie tworzy niepodwa?aln? aur? presti?u oraz klasy. W?a?nie dlatego, chc?c wynie?? dan? chwil? na poziom wy?ej, powinni?my wybra? Belvedere Vodka.

Belvedere w prezencie

Unikalny oraz zdecydowany charakter polskiej w?dki sprawi?, ?e na scenie mi?dzynarodowej, najwi?ksi koneserzy z ca?ego ?wiata jeszcze bardziej utwierdzili nas w tym, ?e zas?uguje na miano luksusowej. Od 2009 roku uzyska?a ponad 50 nagr?d i wyr?nie? klasy ?wiatowej w najbardziej presti?owych konkursach, mi?dzy innymi rokrocznie zdobywa medale w International Spirits Challenge oraz?Vodka Masters. W?a?nie dlatego, kiedy obdarujemy kogo? Belvedere Vodka sprawi, ?e poczuje si? wysoce wyj?tkowo. Bezkonkurencyjny trunek, kt?ry posiada 600-letni? histori? zamkni?t? w jednej butelce. Usher, Mary J. Blige, a nawet Ksi??? Harry wybieraj? w?a?nie Belvedere, w?dk? kt?ra jest niebywa?ym symbolem klasy oraz presti?u na ca?ym ?wiecie. Daj?c w prezencie Belvedere Vodka, kto? mo?e zanurzy? si? w?a?nie do tego ?wiata. Jest to idealna propozycja na prezent nie tylko dla niego, ale r?wnie? i dla niej. Na taki prezent zas?uguje dos?ownie ka?dy.

BELVEDERE SPRITZ GLASS – 0,7L

Sama w?dka to za ma?o – zestaw prezentowy z Belvedere Vodka

Ka?dy z nas, chc?c obdarowa? wa?n? dla nas osob? alkoholem, m?czy si? z jedn? my?l?: ?sam alkohol to b?dzie za ma?o?. Wed?ug opinii najlepszym rozwi?zaniem jest zestaw prezentowy z Belvedere Vodka. Klasa i ekskluzywno?? tego trunku wraz z czekolad? z polskiej manufaktury tworzy niebywale luksusowe po??czenie. To wszystko zapakowane w eleganckie, efektownie otwieraj?ce si? pude?ko, gdzie najwy?szej jako?ci produkty, mi?kko spoczywaj?ce na eleganckiej materia?owej poduszce. Podsumowuj?c, to wszystko czyni nasz box prezentowy idealn? propozycj? jako prezent dla niego, jak r?wnie? prezent dla niej.

Koniecznie musicie sprawdzi? r?wnie? nasze inne zestawy prezentowe Premium.

ZESTAW PREZENTOWY DIAMENT

Historia marki Belvedere

Historia marki zacz?a si? w jednej z najstarszych destylarni alkoholi ?wiata, kt?ra wytwarza w?dk? od 1910r. W latach 90-tych ubieg?ego wieku, Polmos ?yrad?w, postanowi? wyr?ni? si? i stworzy? w?asn? wyj?tkow? mark?. W 1993 roku wyprodukowano pierwsze butelki Belvedere Vodka. Wytwarzana z krystalicznie czystej wody, pobieranej z artezyjskiego ?r?d?a i ze szlachetnego ?yta da?kowskiego. Wyr?nia si? wyj?tkow? jako?ci? dzi?ki czterokrotnej destylacji i powstawaniu w kr?tkich partiach produkcyjnych. Charakteru doda?a jej starannie opracowana butelka z wizerunkiem Pa?acu Belwederskiego, na kt?rego umieszczenie udzieli? pozwolenia sam ?wczesny prezydent Polski, Lech Wa??sa. W rezultacie marka szybko zdoby?a uznanie w kraju i na pocz?tku 1996 roku ameryka?ski dystrybutor alkoholi Edward Jay Philips, zakochany w smaku i jako?ci polskiego trunku, wprowadzi? Belvedere na rynek ameryka?ski, jako pierwsz? w?dk? luksusow? na ?wiecie. Tym samym utworzy? now? kategori? w?dek luksusowych – Super Premium Vodka. W ten spos?b Belvedere Vodka ustanowi?a nowe standardy ?wiatowego gorzelnictwa. Od 2009 roku uzyska?a ponad 50 nagr?d i wyr?nie? klasy ?wiatowej. Mi?dzy innymi rokrocznie zdobywa medale w International Spirits Challenge i Vodka Masters.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BELVEDERE VODKA 0,7L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

169.00