(2 opinie klienta)

CRISTAL HEAD WÓDKA 0,7L + KIELISZKI

239.00 

Twórcy Crystal Head poświęcili lata na rozważanie zagadnienia czystości alkoholu. Zrezygnowali ze wszystkich dodatków: cukru, gliceryny, olejków cytrusowych czy syntetycznych aromatów. Rezultatem tych decyzji jest płyn tak czysty w smaku, bezwonny i bezbarwny, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej na Ziemi. Receptura jest tajemnicą firmy, a proporcje mieszanki zbóż są zastrzeżone. Każda kropla Crystal Head filtrowana jest siedmiokrotnie za pomocą diamentów z Herkimer wydobywanych jedynie w okolicach Nowego Jorku. Są to bezbarwne, idealnie czyste górskie kryształy. Cały proces produkcji jest certyfikowany jako koszerny.

Elegancki zestaw wódki Cristal Head 0,7l w genialnej niebanalnej butelce, z kompletem czterech niepowtarzalnych kieliszków w kształcie czaszek idealnie pasuje jako alkohol na prezent.

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 750ml

Kraj pochodzenia: Kanada

Out stock

Brak w magazynie

SKU: 00389 Kategorie: ,

Efektowny zestaw: w?dka Cristal Head 0,7l z zestawem czterech niepowatarzlnych kieliszk?w w kszta?cie czaszek. To imprezowy set, kt?ry na d?ugo zostanie w pami?ci.

Tw?rcy Crystal Head po?wi?cili lata na rozwa?anie zagadnienia czysto?ci alkoholu. Zrozumieli oczywiste rzeczy takie jak fakt, ?e aby zrobi? naprawd? wyj?tkow? w?dk?, ?jej produkcj? nale?y uruchomi? w czystym ?rodowisku z dost?pem do krystalicznie czystej wody i najwy?szej jako?ci zb?. Zrezygnowali te? z wszystkich dodatk?w: cukru, gliceryny, olejk?w cytrusowych czy syntetycznych aromat?w. Rezultatem tych decyzji jest p?yn tak czysty w smaku, bezwonny i bezbarwny, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej na Ziemi. Receptura jest tajemnic? firmy, a proporcje mieszanki zb? s? zastrze?one. Ka?da kropla Crystal Head filtrowana jest siedmiokrotnie za pomoc? diament?w z Herkimer wydobywanych jedynie w okolicach Nowego Jorku. S? to bezbarwne, idealnie czyste g?rskie kryszta?y. Ca?y proces produkcji jest certyfikowany jako koszerny. Alkohol jest r?cznie butelkowany. Dan Aykroyd i John Alexander pragn?li stworzy? butelk?, kt?ra by?aby godnym naczyniem dla tak czystego, nieskazitelnego trunku, dla w?dki, kt?ra mo?e uchodzi? za najczystsz? na ?wiecie. Swoist? inspiracj? sta?y si? dla nich tajemnicze, kryszta?owe czaszki, kt?rych pochodzenie i dok?adny wiek nie zosta?y jak dot?d ustalone. Na ?wiecie jest ich teraz 8, a jedna z nich znajduje si? w kolekcji The British Museum. Ka?da zosta?a wyrze?biona z pojedynczego kawa?ka czystego kryszta?u. Nie ma na nich ?adnych dostrzegalnych ?lad?w narz?dzi, kt?re mog?yby by? jak?kolwiek wskaz?wk? dla badaczy. S? wysoko cenione przez swoich w?a?cicieli jako ?r?d?o pozytywnej energii. Dla tw?rc?w Crystal Head okaza?y si? one doskona?ym symbolem czysto?ci, ?ycia i wiedzy, czyli warto?ci, kt?re przy?wieca?y tworzeniu tej wspania?ej w?dki.

2 reviews for CRISTAL HEAD WÓDKA 0,7L + KIELISZKI

  1. Jakub (zweryfikowany)

  2. Emilia (zweryfikowany)

    Bardzo szynka realizacja i dostawa

Add a review

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Brak w magazynie