(2 opinie klienta)

DISTIL NO.9 0,5L

59.00 
SKU: 00410 Kategoria:

Powstaje w spos?b rzemie?lniczy, w ma?ych partiach przy u?yciu wy??cznie najlepszej jako?ci sk?adnik?w: polskiej pszenicy i ?yta w starannie dobranych proporcjach oraz krystalicznie czystej wody z ekologicznej krainy mazurskich jezior.

Jak powszechnie wiadomo woda ma ogromny wp?yw na smak w?dki i a? w 60% decyduje o jej jako?ci. Nasza woda pochodzi z w?asnego uj?cia, kt?re podobnie jak ?r?d?a w?d mineralnych poddawane jest w ci?gu roku wielokrotnej kontroli jako?ci. Wi?kszo?? producent?w alkoholi nie robi tego tak cz?sto.

Niezwykle czysty i ?agodny smak DISTIL. No 9 osi?gany jest dzi?ki innowacyjnej metodzie czterokrotnej filtracji przy u?yciu w?gla aktywowanego srebrem.

Produkcja naszej w?dki odbywa si? wed?ug tradycyjnych receptur w zabytkowym budynku z 1896 roku, kt?ry zosta? wpisany na list? zabytk?w Warmii i Mazur.

Tworzenie tradycyjnych w?dek wymaga czasu, cierpliwo?ci, wytrwa?o?ci i odrobiny szcz?cia. Spo?r?d wielu pocz?tkowych pr?b dopiero 9-ta destylacja okaza?a si? najlepsza, wi?c wyb?r nazwy by? stosunkowo ?atwy.

2 reviews for DISTIL NO.9 0,5L

  1. Artur (zweryfikowany)

  2. Nazar Panasiuk

    s

Add a review

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

59.00