FARINA VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 0,75L

70.00 

?Classico? oznacza pochodzenie z centralnej, klasycznej cz?ci regionu Valpolicella, gdzie na stromych stokach wzg?rz panuj? najlepsze warunki do uprawy winoro?li. Z kolei ?Superiore? oznacza, i? wino powsta?o ze szczeg?lnie dojrza?ych winogron i zosta?o poddane co najmniej rocznemu dojrzewaniu, w tym przypadku w du?ych kadziach ze s?owe?skiego d?bu. Dzi?ki temu wino, w por?wnaniu do zwyk?ej Valpolicelli, odznacza si? lepsz? struktur? i wi?ksz? kr?g?o?ci?, jest te? bardziej harmonijne i eleganckie.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FARINA VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 0,75L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *