GLENFIDDICH SET 12YO, 15YO, 18YO, 21YO CHINESE NEW YEAR 4X 0,7L

2,350.00 
Out stock

Brak w magazynie

SKU: 00555 Kategorie: ,

Mimo??e?reszta??wiata?powita?a?2022?rok?ju??1?stycznia,?mieszka?cy

Pa?stwa??rodka?dopiero?przygotowuj??si??do?obchod?w?tego??wi?ta.
Przypadaj?cy?1?lutego?Chi?ski?Nowy?Rok?to?czas,?kiedy?miliony?rodzin?maj?
nadziej??na?wsp?lne?sp?dzenie?czasu?i?uczczenie?nowego?pocz?tku???z?tej
okazji?szukaj??idealnego?prezentu,?kt?ry?b?dzie?symbolem?przysz?o?ci,
pe?nej?ekscytuj?cych?mo?liwo?ci.?Takim?podarunkiem?mo?e?by??ostatnia?z
serii?limitowanych?opakowa?,?zaprojektowanych?przez?Rlona?Wanga.
Tegoroczna?wersja?zaprasza?do?spojrzenia?w?przysz?o???i?wyobra?enia
sobie??wiata?pe?nego?szcz?cia?i?pomy?lno?ci!

Graficzna?opowie???o?przysz?o?ci?jest?kontynuacj??serii?z?2020?i?2021?roku,
w?kt?rej?artysta?na?nowo?zinterpretowa??ikon??kr?lewskiego?jelenia?i
przedstawi??roczn??podr??Charlesa?Gordona?(zi?cia?za?o?yciela
Glenfiddicha,?Williama?Granta)?do?Azji.?Gordon?wyruszy??w?ni??z?kilkoma
skrzynkami?whisky,?marz?c?o?tym,?by?ca?y??wiat?pozna??klasyczny?trunek?ze
szkockiego?regionu?Speyside

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GLENFIDDICH SET 12YO, 15YO, 18YO, 21YO CHINESE NEW YEAR 4X 0,7L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *