Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 249.00 .

(1 opinia klienta)

MŁODY ZIEMNIAK EDYCJA JUBILEUSZOWA 2019 0,5L 40%

299.00  Original price was: 299.00 zł.249.00 Current price is: 249.00 zł.
-17%

W 2019 roku, przygotowując jubileuszową edycję Młodego Ziemniaka, specjalnie na tę okazję, zbudowaliśmy instalację mikroalembików. Dzięki niej podczas procesu jednokrotnej destylacji został wydobyty i silnie zaakcentowany wyjątkowy smak oraz aromat alkoholu wytworzonego z młodych ziemniaków. Smukła, prosta butelka, do której rozlaliśmy wersję jubileuszową odbiega swym kształtem od butelek, w których dostępne są inne roczniki. Jej wygląd nawiązuje bezpośrednio do wizerunku z 2009 roku i stanowi symboliczny powrót do początków tej znakomitej serii.

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 500ml

Kraj pochodzenia: Polska

SKU: 00897 Kategorie: ,

W 2009 roku Podlaska Wytw?rnia W?dek Polmos S.A. zaskoczy?a rynek, przedstawiaj?c po raz pierwszy M?odego Ziemniaka. Do jego produkcji u?yli?my ziemniak?w zebranych o zupe?nie nietypowej porze roku, ju? na pocz?tku czerwca, a proces destylacji zako?czyli?my na jednej. Ka?da kolejna edycja ma sw?j niepowtarzalny i wyj?tkowy smak, na kt?ry, opr?cz odmiany ziemniaka u?ytej do produkcji, wp?ywaj? r?wnie? warunki atmosferyczne. Indywidualne cechy konkretnego rocznika zale?? od ilo?ci opad?w, nas?onecznienia i temperatury. Walory ko?cowego produktu definiuje tak?e miejsce wzrostu ziemniak?w, a nawet to, jakie ro?liny uprawiane s? w bliskim s?siedztwie.

W 2019 roku, przygotowuj?c jubileuszow? edycj? M?odego Ziemniaka, specjalnie na t? okazj?, zbudowali?my instalacj? mikroalembik?w. Dzi?ki niej podczas procesu jednokrotnej destylacji zosta? wydobyty i silnie zaakcentowany wyj?tkowy smak oraz aromat alkoholu wytworzonego z m?odych ziemniak?w.

Smuk?a, prosta butelka, do kt?rej rozlali?my wersj? jubileuszow? odbiega swym kszta?tem od butelek, w kt?rych dost?pne s? inne roczniki. Jej wygl?d nawi?zuje bezpo?rednio do wizerunku z 2009 roku i stanowi symboliczny powr?t do pocz?tk?w tej znakomitej serii.

1 review for MŁODY ZIEMNIAK EDYCJA JUBILEUSZOWA 2019 0,5L 40%

  1. Pawel (zweryfikowany)

Add a review

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

299.00  Original price was: 299.00 zł.249.00 Current price is: 249.00 zł.