VERMOUTH PUNT E MES 16% 0,75L

59.00 

Punt e Mes jest włoskim wermutem. Nazwa pochodzi z piemonckiego dialektu i można ją przetłumaczyć jako „punkt i pół”. Charakteryzuję się ciemno brązowym kolorem oraz gorzkawym smakiem. Nazwa jest odniesieniem do smaku, który według producenta jest jednym „punktem” słodyczy i połówką „punktu” gorzkości. Punt e Mes można używać jako zamiennik dla tradycyjnych wermutów rosso. Ma dość charakterystyczny smak który można określić jako środek drogi między wermutem rosso, a gorzkim czerwonym likierem.

Zawartość alkoholu: 16%

Pojemność: 750ml

Kraj pochodzenia: Włochy

Punt e Mes jest w?oskim wermutem. Nazwa pochodzi z piemonckiego dialektu i mo?na j? przet?umaczy? jako ?punkt i p?. Charakteryzuj? si? ciemno br?zowym kolorem oraz gorzkawym smakiem. Nazwa jest odniesieniem do smaku, kt?ry wed?ug producenta jest jednym ?punktem? s?odyczy i po??wk? ?punktu? gorzko?ci. Punt e Mes mo?na u?ywa? jako zamiennik dla tradycyjnych wermut?w rosso. Ma do?? charakterystyczny smak kt?ry mo?na okre?li? jako ?rodek drogi mi?dzy wermutem rosso, a gorzkim czerwonym likierem.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VERMOUTH PUNT E MES 16% 0,75L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *