WÓDKA BELUGA TRANSATLANTIC 0,7L

245.00 

Beluga Transatlantic Racing to jedna z najbardziej luksusowych wódek na świecie. Wyróżnia ją butelka wykonana z niebieskiego francuskiego szkła z wytłoczoną etykietą ozdobioną złoconymi elementami. Jej świeży posmak, został osiągnięty dzięki wlewowi z jęczmiennego słodu i dodatkowej filtracji przez czystą bawełnę. Ziołowe ekstrakty używane są dla obniżenia szkodliwego oddziaływania wódki na organizm człowieka, zniwelowania uczucia pieczenia oraz złagodzenia finalnego smaku. Gotowy produkt przed butelkowaniem zostaje poddany leżakowaniu przez okres 30 dni , aby wódka ?uspokoiła się? i odpoczęła, dając pełną satysfakcję konsumentom. Obecnie eksportowana do niemalże 50 krajów na świecie.

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 700ml

Kraj pochodzenia: Rosja

Out stock

Brak w magazynie

SKU: 01506 Kategorie: ,

Beluga Transatlantic Racing to jedna z najbardziej luksusowych w?dek na ?wiecie. Wyr?nia j? butelka wykonana z niebieskiego francuskiego szk?a z wyt?oczon? etykiet? ozdobion? z?oconymi elementami. Jej ?wie?y posmak, zosta? osi?gni?ty dzi?ki wlewowi z j?czmiennego s?odu i dodatkowej filtracji przez czyst? bawe?n?.

Produkcja jest unikatowa, zbli?ona bardzo sposobem do whisky. Wykorzystuje si? tu bowiem s??d, czyli pe?ne ziarna zb?, a konkretnie pszenicy, kt?re uprzednio namoczone zaczynaj? kie?kowa?, otwieraj?c tym samym dost?p do magazynu skrobi. Dalej nast?puje ich suszenie , aby proces kie?kowania zatrzyma?, mielenie, zalewanie gor?c? wod? w celu uaktywnienia enzym?w, kt?re zamieniaj? skrobi? w cukier. Po fermentacji i destylacji otrzymujemy naturalny przyjazny ?rodowisku produkt, pozbawiony jakichkolwiek syntetycznych czy modyfikowanych genetycznie dodatk?w. U?ycie do produkcji w?a?nie s?odu sprawia, ?e w?dka posiada mi?kki, pe?en harmonii smak, pozbawiony uczucia palenia, bogaty w aromaty i s?odki finisz. Dodatkowymi sk?adnikami u?ywanymi do produkcji, sprawiaj?cymi, ?e Bie?uga tak g?adko smakuje s?: ekstrakt ostu, syrop cukrowy, mi?d, wanilia oraz p?atki owsiane. Te zio?owe ekstrakty u?ywane s? dla obni?enia szkodliwego oddzia?ywania w?dki na organizm cz?owieka, zniwelowania uczucia pieczenia oraz z?agodzenia finalnego smaku. Gotowy produkt przed butelkowaniem zostaje poddany le?akowaniu przez okres 30 dni , aby w?dka ?uspokoi?a si? i odpocz?a, daj?c pe?n? satysfakcj? konsumentom. Obecnie eksportowana do niemal?e 50 kraj?w na ?wiecie.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WÓDKA BELUGA TRANSATLANTIC 0,7L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Brak w magazynie