Produkowana z pszenicy pochodz?cej z posiad?o?ci Kerschinkoye w regionie Tambov. Proces produkcji w?dki Elit jest kontrolowany na ka?dym etapie? od ziarna do butelki. Po czterokrotnej filtracji ciecz jest dalej zmra?ana do dok?adnie -18?C. W tej temperaturze zag?szcza si?, a ostatnie zanieczyszczenia s? usuwane za pomoc? filtra na?adowanego jonami. Dzi?ki temu jest najczystsz? w?dk? na ?wiecie. Prawie ca?kowicie pozbawion? metanolu. Jest jednym z najwy?ej ocenianych bia?ych alkoholi.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WÓDKA ELIT 0,5L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

99.00