WÓDKA ELIT 0,7L GIFT BOX

348.00 

W?dka klasy ultra-premium produkowana w zak?adach Latvijas Balzams w Rydze, na ?otwie. Proces produkcji jest kontrolowany od ziarna do butelki. Od uprawy najlepszej pszenicy po butelkowanie. Produkcja Elit to opowie?? o d??eniu do doskona?o?ci w?dki. Dzi?ki ludzkim umiej?tno?ciom i najnowocze?niejszej technice powstaje spirytus klasy Alpha o wyj?tkowym poziomie czysto?ci alkoholu. Filtracja zachodzi przez przez piasek kwarcowy i w?giel drzewny z brzozy, kt?ra jest idealnym materia?em do filtracji. Po czterokrotnej filtracji ciecz jest dalej sch?adzana do dok?adnie -18 ? C. W tej temperaturze ulega zag?szczeniu, a ostatnie pozosta?e zanieczyszczenia s? usuwane. Jest to stara tradycja, kiedy w?dk? wystawiano w beczkach na otwart? przestrze?. W zimowych warunkach ko?cowe zanieczyszczenia wi?za?y si? i zamarza?y na bokach i dnie beczek, a p?yn, kt?ry pozosta? w ?rodku, by? najczystszy. Po rygorystycznym procesie mro?enia, w?dka musi powoli wr?ci? do temperatury pokojowej. Proces ten trwa od trzech do sze?ciu dni w zbiorniku. Podczas tego kr?tkiego okresu w?dka ?agodnieje, aby nabra? wyj?tkowego smaku.

10-krotnie nagrodzona platynowym medalem przez Beverage Tasting Institute (BTI) za ka?dym razem otrzymuj?c 97pkt na 100 mo?liwych przez Beverage Tasting Institute.

Jest jednym z najwy?ej ocenianych bia?ych alkoholi na ?wiecie, testowanych przez Beverage Testing Institute (BTI)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WÓDKA ELIT 0,7L GIFT BOX”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *