WÓDKA KOSKENKORVA ORGINAL 60% 1L

119.00 

Koskenkorva jest lekka o neutralnym, delikatnie słodkawym i odrobinę dymnym smaku. Jest destylowana 250 razy i jest to związane z wysokością kolumn i liczbą półek w procesie destylacji ciągłej. Jęczmień użyty do produkcji spirytusu pochodzi z najlepszych, kontrolowanych gospodarstw i tylko z jednego gatunku, jęczmienia sześciorzędowego. Do produkcji używa się również krystalicznie czystej wody lodowcowej oraz dodaje się odrobiny cukru.

W ofercie Koskenkorvy oprócz wielu pozycji smakowych odnajdziemy również nieco mocniejszą propozycje o mocy 60%. To wódka, która mimo wysokiej procentowości nadal pozostaje gładka i łagodna, a to wszystko dzięki użytym wysokiej jakości składnikom.

Zawartość alkoholu: 60%

Pojemność: 1000ml

Kraj pochodzenia: Finlandia

6 w magazynie

Koskenkorva jest lekka o neutralnym, delikatnie s?odkawym i odrobin? dymnym smaku. Jest destylowana 250 razy i jest to zwi?zane z wysoko?ci? kolumn i liczb? p?ek w procesie destylacji ci?g?ej. J?czmie? u?yty do produkcji spirytusu pochodzi z najlepszych, kontrolowanych gospodarstw i tylko z jednego gatunku, j?czmienia sze?ciorz?dowego. Do produkcji u?ywa si? r?wnie? krystalicznie czystej wody lodowcowej oraz dodaje si? odrobiny cukru.

W ofercie Koskenkorvy opr?cz wielu pozycji smakowych odnajdziemy r?wnie? nieco mocniejsz? propozycje o mocy 60%. To w?dka, kt?ra mimo wysokiej procentowo?ci nadal pozostaje g?adka i ?agodna, a to wszystko dzi?ki u?ytym wysokiej jako?ci sk?adnikom.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WÓDKA KOSKENKORVA ORGINAL 60% 1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 w magazynie