WÓDKA PURITY “34” 0,7L 40%

149.00 

Destylarnia Purity Vodka znajduje się w XIII-wiecznym zamku Ellinge w południowej Szwecji. Proces produkcji to staromodny sposób, przy użyciu lokalnych ekologicznych składników i miękkiej, czystej wody z otaczających destylarnie ziem. Spirytus destylowany w tym wypadku jest aż 34 razy – czegoś takiego nie próbował bodaj nikt w branży alkoholowej. Taka bazę, perfekcyjnie czystą i aksamitnie gładką, miesza się następnie z wódką z pszenicy ozimej destylowaną w kolumnach. W smaku jest subtelnie słodki i lekko korzenny z akcentem lukrecji. Gładki, zbożowy, minimalnie piekący, łagodniejszy od wersji destylowanej siedemnastokrotnie.

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 700ml

Kraj pochodzenia: Szwecja

Destylarnia Purity Vodka znajduje si? w XIII-wiecznym zamku Ellinge w po?udniowej Szwecji. Proces produkcji to staromodny spos?b, przy u?yciu lokalnych ekologicznych sk?adnik?w i mi?kkiej, czystej wody z otaczaj?cych destylarnie ziem. Mistrz gorzelnictwa, Stefan Magnusson, sp?dzi? ponad 10 lat na udoskonalaniu procesu wielokrotnej destylacji, kt?ry nadaje niepowtarzalny smak i g?adko?? ka?demu z naszych alkoholi. W?dka Purity to jedna z nielicznych w?dek i jedna z pierwszych na ?wiecie, kt?ra mo?e pochwali? si? klasyfikacj? Certified Organic. Oznacza to, ?e g??wne sk?adniki – szwedzka pszenica i s?odowany j?czmie? – s? starannie wyselekcjonowane bez jakiejkolwiek chemicznej uprawy lub przetwarzania.?W?dka Purity wielokrotnie zdoby?a wyr?nienie ?Najlepszej W?dki Roku?, przyznane przez s?dzi?w na arenie mi?dzynarodowej. W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci komercyjnych destylarni, kt?re stosuj? ograniczony, przyspieszony proces, w?dki?Purity?s? wielokrotnie destylowane (34 i 51), poprzez powolne i delikatne podgrzewanie sk?adnik?w.?W wyniku tej d?ugiej, niskotemperaturowej destylacji na pierwszy plan wysuwaj? si? wszystkie smaki mieszanki, a g?adko?? gotowego produktu jest niezr?wnana.

Spirytus destylowany w tym wypadku jest a? 34 razy – czego? takiego nie pr?bowa? bodaj nikt w bran?y alkoholowej. Taka baz?, perfekcyjnie czyst? i aksamitnie g?adk?, miesza si? nast?pnie z w?dk? z pszenicy ozimej destylowan? w kolumnach.?W smaku jest subtelnie s?odki i lekko korzenny z akcentem lukrecji. G?adki, zbo?owy, minimalnie piek?cy, ?agodniejszy od wersji destylowanej siedemnastokrotnie.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WÓDKA PURITY “34” 0,7L 40%”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *