CARPATIA VINTAGE 1996

399.00 

CARPATIA VINTAGE to unikalne dzieło polskiego gorzelnictwa, wódka wytwarzana z najwyższej jakości żyta w szlachetnym procesie starzenia w dębowych beczkach. W efekcie powstała idealna wytrawna wódka, lekko złagodzona z charakterystycznym dla wódek naturalnych zapachem. Posiada doskonały i niepowtarzalny smak. Ten ponad dwudziestoletni trunek powstał w limitowanych partiach. Dostępne są roczniki 1996,1997, 1998 i 1999.

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 700ml

Kraj pochodzenia: Polska

Out stock

Brak w magazynie

Carpatia Vintage to wyjątkowe dzieło stworzone przez Polmos Bielsko-Biała zgodnie z ponad pi??setletni? tradycj? ? starzona w d?bowych beczkach w?dka o pi?knym, bursztynowym kolorze i g??bi smaku. Powsta?a dzi?ki najwy?ej jako?cidestylatowi z sur?wki ?ytniej maderyzowanej, kt?ry przez kilkana?cie lat dojrzewa? w d?bowych beczkach.

Ka?da butelka kryje w sobie wyj?tkow? histori? ? r?cznie numerowane i podpisane karafki zamkni?te s? w eleganckich, d?bowych skrzynkach, podkre?laj?cych tradycyjn? metod? tworzenia trunku.

Kolejne roczniki Carpatii Vintage powstawa?y w limitowanych ilo?ciach, co do presti?owego wygl?du i wyj?tkowo?ci procesu tworzenia dodaje r?wnie? warto?? kolekcjonersk?.

POCHODZENIE I HISTORIA

CARPATIA VINTAGE – CO NAS WYR?NIA?

Carpatia Vintage to zdecydowanie co? wi?cej ni? pi?kne opakowanie. Maj?cykorzenie ponad pi?? wiek?w temu rytua? tworzenia starki sprawia, ?e Carpatia Vintage jest produktem wyj?tkowym, silnie zwi?zanym z polsk? tradycj? szlacheck?. Proces jej tworzenia i dojrzewania daje w efekcie niepowtarzaln? jako?? i wyj?tkowy smak.

JAKO?? PRZEDE WSZYSTKIM

Do stworzenia destylatu, b?d?cego podstaw? tego szlachetnego ze wszech miar trunku, u?ywamy wy??cznie najlepszej jako?ci polskiego ?yta. Starannie selekcjonowane ziarna, poddane fermentacji i destylacji, zamykamy w d?bowychbeczkach, w kt?rych le?akuj? przez kilkana?cie lat, dojrzewaj?c i nabieraj?c g??bi smaku i niezwyk?ej, bursztynowej barwy. Proces dojrzewania Carpatii jest zbli?ony do procesu dojrzewania szkockiej whisky.

UNIKALNO??

Carpatia Vintage dost?pna jest w limitowanych rocznikach 1996, 1997, 1998, 1999. Poszczeg?lne roczniki, cho? zbli?one g??wn? nut? smakow?, r?ni? si? dzi?ki d?ugo?ci dojrzewania w d?bowych beczkach. Ka?da butelka numerowana jest r?cznie, co zwi?ksza tylko jej unikalno?? i nadaje Carpatii r?wnie? warto?? kolekcjonersk?.

WARTO?? I ELEGANCJA

Najwy?szej klasy trunek i jego wyj?tkowe opakowanie sprawiaj?, ?e Carpatia Vintage nadaje si? zar?wno na prezent, jak i na specjalne okazje ? idealny, by uczci? najwa?niejsze chwile, zupe?nie jak pi?? wiek?w temu.

ABV: 40% Pojemno??: 700 ml

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CARPATIA VINTAGE 1996”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

399.00 

Brak w magazynie