CHOPIN VODKA FAMILY RESERVE 0,7L 40% KART.

699.00 

Stworzona ze specjalnej odmiany młodych ziemniaków, zebranych nietypowo w pełni słonecznego lata, kiedy ziemniaki były jeszcze młode, a ich skórki delikatne. Odważne i innowacyjne przedsięwzięcie pozwoliło osiągnąć słodszy profil smakowy z zachowaniem delikatnie ziemistej nuty. Kolejne dwa lata Chopin Family Reserve odpoczywała w pięćdziesięcioletnich kufach dębowych, gdzie nabrała szlachetności, oddającej w pełni jej złożony charakter. Zwieńczeniem dzieła było ręczne butelkowanie tej szlachetnej wódki do specjalnie zaprojektowanej, wytwornej butelki, która stanowi doskonałe dopełnienie swej wyrafinowanej zawartości. Chopin Family Reserve jest trunkiem godnym podziwu ze względu na zawartość oraz wygląd.

Propozycja w eleganckim kartoniku staje się idealnym pomysłem jako alkohol na prezent!

Zawartość alkoholu: 40%

Pojemność: 700ml

Kraj pochodzenia: Polska

Stworzona ze specjalnej odmiany m?odych ziemniak?w, zebranych nietypowo w pe?ni s?onecznego lata, kiedy ziemniaki by?y jeszcze m?ode, a ich sk?rki delikatne. Odwa?ne i innowacyjne przedsi?wzi?cie pozwoli?o osi?gn?? s?odszy profil smakowy z zachowaniem delikatnie ziemistej nuty. Kolejne dwa lata Chopin Family Reserve odpoczywa?a w pi??dziesi?cioletnich kufach d?bowych, gdzie nabra?a szlachetno?ci, oddaj?cej w pe?ni jej z?o?ony charakter. Zwie?czeniem dzie?a by?o r?czne butelkowanie tej szlachetnej w?dki do specjalnie zaprojektowanej, wytwornej butelki, kt?ra stanowi doskona?e dope?nienie swej wyrafinowanej zawarto?ci. Chopin Family Reserve jest trunkiem godnym podziwu ze wzgl?du na zawarto?? oraz wygl?d.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CHOPIN VODKA FAMILY RESERVE 0,7L 40% KART.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *