RUM 2 MASTERS – KOLEKCJA W KUFRZE

36,890.00 

To unikalna okazja do nabycia jednej z pięćdziesięciu walizek na świecie!

Kufer kryje 8 niepowtarzalnych wariantów rumu.

Dictador 2 Masters to arcydzieło stworzone przez 2 mistrzów. To wyjątkowa współpraca pomiędzy mistrzem kupażu rumu Dictador a masterblenderami innych kategorii win i destylatów. Kolekcja rumów, wzbogacona o innowacje i doświadczenie mistrzów cenionych na całym świecie za kunszt i perfekcję przy kreowaniu własnych trunków. Każdy z zaproszonych mistrzów kompozycji otrzymał specjalnie wyselekcjonowane beczki długo starzonego rumu Dictador, aby mógł sam podjąć decyzję w jakich beczkach i jak długo powinien być kontynuowany proces dojrzewania wyjątkowego destylatu Dictador .

Każda butelka z tej ściśle limitowanej kolekcji zaopatrzona jest w unikalny certyfikat jakości, zaś jej znakiem rozpoznawczym stały się linie papilarne obu mistrzów tworzący unikalny charakter tego trunku, zwieńczone na jego etykiecie. Również każda butelka zaopatrzona jest w dokładne informacje na temat numeru butelki oraz wielkości edycji jak również szczegółowych informacji dotyczących wieku, numeru butelki oraz charakteru przedłużonej maturacji.

1 w magazynie

To unikalna okazja do nabycia jednej z pi??dziesi?ciu walizek na ?wiecie. Kufer kryje 8 niepowtarzalnych wariant?w rumu.

Dictador 2 Masters to arcydzie?o stworzone przez 2 mistrz?w. To wyj?tkowa wsp?praca pomi?dzy mistrzem kupa?u rumu Dictador a masterblenderami innych kategorii win i destylat?w. Kolekcja rum?w, wzbogacona o innowacje i do?wiadczenie mistrz?w cenionych na ca?ym ?wiecie za kunszt i perfekcj? przy kreowaniu w?asnych trunk?w. Ka?dy z zaproszonych mistrz?w kompozycji otrzyma? specjalnie wyselekcjonowane beczki d?ugo starzonego rumu Dictador, aby m?g? sam podj?? decyzj? w jakich beczkach i jak d?ugo powinien by? kontynuowany proces dojrzewania wyj?tkowego destylatu Dictador .

Ka?da butelka z tej ?ci?le limitowanej kolekcji zaopatrzona jest w unikalny certyfikat jako?ci, za? jej znakiem rozpoznawczym sta?y si? linie papilarne obu mistrz?w tworz?cy unikalny charakter tego trunku, zwie?czone na jego etykiecie. R?wnie? ka?da butelka zaopatrzona jest w dok?adne informacje na temat numeru butelki oraz wielko?ci edycji jak r?wnie? szczeg?owych informacji dotycz?cych wieku, numeru butelki oraz charakteru przed?u?onej maturacji.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RUM 2 MASTERS – KOLEKCJA W KUFRZE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 w magazynie